Archeologický výskum

Vyhľadávanie | Identifikácia | Vyhodnocovanie | Dokumentácia, evidencia | Záchrana archeologického náleziska |Archeologického nálezu alebo nálezovej situácie | Vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme | V zemi | Pod vodou


„Minulosť nikdy nie je mŕtva, ani sa nepominula.“ — William Faulkner


O nás

Spoločnosť ARCHEO SEVER vznikla na základe narastajúcej potreby realizácie archeologického výskumu. V roku 2002 vstúpil do platnosti Zákon o ochrane pamiatkového fondu, čím sa archeologický výskum stal súčasťou moderného stavebníctva.

Naša spoločnosť sa špecializuje na predstihový a záchranný archeologický výskum, čo predurčuje jej hlavné priority – rýchlosť a súčinnosť.

Stavebník je povinný požiadať Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie k stavebnému zámeru pred začatím stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti. V prípade, že krajský pamiatkový úrad rozhodne o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum, stavebníkovi vznikne povinnosť zabezpečiť realizáciu archeologického výskumu právnickou osobou.

Spoločnosť ARCHEO SEVER je právnická osoba oprávnená vykonávať archeologický výskum. Oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry nadobudla naša spoločnosť prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou získanou podľa § 35a Zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z. z.

voms
Náš klient
Voms s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1997 fúziou spoločností BOSTAV a K&B. Od začiatku činnosti bola naším hlavným zameraním stavebná výroba. Týmto spojením sme získali nemalú skupinu niekdajších zákazníkov. V roku 2002 bol dokončený a spustený do prevádzky náš areál, ktorý je vybudovaný na ploche 25000 m2.

dal
Náš klient
DAL s.r.o.

Spoločnosť D.A.L. spol. s r.o. pôsobí od roku 2003, vznikla zlúčením dvoch fyzických subjektov pôsobiacich na trhu od roku 1995. 

eurovia
Náš klient 
Eurovia

Skupina Eurovia sa etablovala na Slovensku na prelome rokov 2000/2001, koncom roku 2009 sa mení názov spločnosti na Eurovia SK, a. s., ktorý viac vystihuje portfólio poskytovaných služieb a pozíciu spoločnosti v skupine.

Napísali o nás

07.01.2020

stara mapa zilina nalez

Výnimočný archeologický nález v Žiline

Pri asanácii budovy sa archeológom podaril neobyčajný a veľmi cenný objav. V centre Žiliny bol po prvýkrát nájdený obranný zemný val, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia. Výskum realizovala spoločnosť Archeo Sever s.r.o. Za poskytnutie informácií o náleze ďakujeme vedúcej výskumu Mgr. Barbare Zajacovej, PhD.

LINK na stránku pre viac informácií.

Kontakt

Telefón

+421 911 238 327

Adresa

Lehotská 614
Oravská Lesná

Kontakt

Mgr. Barbara Zajacová, PhD.

© Copyright 2020 iOptics - All Rights Reserved